Standpunten

Een veilig, verantwoord en maatschappelijk loterijbeleid waarbij de loterijbijdrage aan goede doelen, cultuur en sport duurzaam is veiliggesteld is van groot belang, maar geen vanzelfsprekendheid. Om dit te borgen draagt het Platform relevante stakeholders zoals loterijen, politici en ambtenaren concrete voorstellen en oplossingen aan. Lees hier meer over onze standpunten.


1. Loterijen verrijken de samenleving

Loterijen zijn van alle tijden. De eerste loterijen werden al in de middeleeuwen opgericht om speelzucht te kanaliseren en middelen bijeen te brengen voor het algemeen belang. Door de eeuwen heen heeft Nederland een degelijk en robuust loterijstelsel ontwikkeld, waar we zuinig op moeten zijn. Het beschermt consumenten, gaat fraude en criminaliteit tegen en levert een royale bijdrage op voor goede doelen, cultuur en sport. Inmiddels dragen loterijen in Nederland jaarlijks bijna € 600 miljoen af aan goede doelen, cultuur en sport. Mede dankzij de bijdrage van loterijen kunnen goede doelen, cultuur en sport de Nederlandse samenleving mooier maken en helpen zij om maatschappelijke vraagstukken op te lossen, in Nederland en daarbuiten.


2. Het maatschappelijk karakter van het loterijstelsel is nog onvoldoende geborgd

Nederlanders willen goed doen en bijdragen aan een betere wereld. Miljoenen Nederlanders spelen mee met een loterij en steunen zo al decennialang goede doelen, cultuur en sport. Het maatschappelijk belang van de loterijbijdrage aan goede doelen, cultuur en sport valt niet meer weg te denken, maar is nog altijd onvoldoende wettelijk geborgd. Het is van groot belang dat het maatschappelijk karakter van het loterijstelsel binnen de kaders van Europese wetgeving wettelijk steviger wordt verankerd, waarbij de loterijbijdrage voor goede doelen, cultuur en sport duurzaam wordt veiliggesteld


3. Het vrijelijk besteedbaar karakter van de loterijbijdrage is cruciaal

Loterijgelden zijn voor goede doelen het meeste waard als deze ongeoormerkt ter beschikking worden gesteld. Dat vergroot de maatschappelijke impact. Goede doelen, cultuur- en sportorganisaties kunnen met behulp van de loterijgelden hun werkorganisatie financieren, snel inspringen op crises en kansen en activiteiten uitvoeren die door overheden (nog) niet ingevuld kunnen worden. Hierdoor kunnen goede doelen met loterijgelden echt het verschil maken. Dit werd nog eens extra duidelijk tijdens de coronacrisis.


4. Een heldere scheiding tussen risicovolle kansspelen en veilige loterijen is nodig

Het Goede Doelen Platform steunt de legalisering van online kansspelen. Het is van groot belang dat illegaal aanbod wordt aangepakt, een veilige speelomgeving wordt gecreëerd en ingezet wordt op effectief verslavingsbeleid. Bij de ontwikkeling en implementatie van wet- en regelgeving gericht op online kansspelen worden loterijen en risicovolle kansspelen echter in toenemende mate over één kam geschoren. Dit is onwenselijk. Onderzoek in opdracht van de Kansspelautoriteit heeft aangetoond dat loterijen nauwelijks verslavend zijn door de relatief lange tijd tussen inleg en uitkomst bij loterijen. Het is van groot belang dat het risicoprofiel van kansspelen centraal wordt gesteld bij de ontwikkeling van beleid.