Regiegroep

Het Goede Doelen Platform heeft een kerngroep met 8 leden. De leden dragen bij aan agendering van en standpuntbepaling over onderwerpen die van belang zijn voor de realisatie van de missie van het platform. Bij de samenstelling van de leden wordt gestreefd naar een afspiegeling van maatschappelijke sectoren.