Over het Goede Doelen Platform

Het Goede Doelen Platform is het samenwerkingsverband van alle (meer dan 230) goededoelenorganisaties die worden gesteund door de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij, de VriendenLoterij, De Nederlandse Loterij en de Samenwerkende Non-Profit Loterijen. De afgelopen jaren kwam middels de legale Nederlandse loterijen jaarlijks een totale bijdrage van ruim XXX miljoen euro beschikbaar voor de Nederlandse samenleving (inclusief de opbrengsten van de kansspelbelasting).
Het is van groot belang dat goede doelen organisaties ook in de toekomst op de meerjarige loterijbijdrage kunnen rekenen. Het vrijelijk besteedbaar karakter van deze geldstroom is daarbij cruciaal. Het zorgt ervoor dat organisaties snel kunnen inspringen op nieuwe situaties en echt een verschil kunnen maken.