Over het Goede Doelen Platform

Het Goede Doelen Platform is een samenwerkingsverband van meer dan 230 goede doelen, cultuur- en sportorganisaties die in Nederland een bijdrage uit de Nederlandse loterijen ontvangen. Met een totale jaarlijkse loterijbijdrage van bijna € 600 miljoen maken de aangesloten organisaties de wereld en het leven van vele miljoenen Nederlanders een beetje mooier, via tienduizenden verenigingen, stichtingen en burgerinitiatieven in de haarvaten van de samenleving.

Het Goede Doelen Platform houdt zich bezig met kansspel- en loterijbeleid, met als doel een veilig en verantwoord kansspelbeleid waarbij de loterijbijdrage aan goede doelen, cultuur en sport duurzaam wordt veiliggesteld.
Het platform wil een gesprekspartner zijn voor overheid, politiek, loterijen en maatschappelijke organisaties, waarbij we gevraagd en ongevraagd advies geven. Het Platform betrekt stakeholders op basis van kennis en expertise om standpuntbepaling binnen het platform te versterken en de impact van activiteiten van het platform te vergroten. De (semi)permanente loterijvergunning- houders Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij, De Nederlandse Loterij en de Samenwerkende Non-Profit Loterijen zijn in dit kader als toehoorders aan het Platform verbonden, evenals de Samenwerkende Branche- organisaties Filantropie (SBF).

Aangesloten organisaties 

Aangesloten goede doelen betreffen de goede doelen en organisaties op het gebied van
sport en cultuur die een bijdrage krijgen uit Nederlandse loterijen.

Overzicht van alle aangesloten organisaties