De opening van de markt voor online kansspelen op 1 oktober 2021 heeft ook gevolgen voor loterijen. De enorme hoeveelheid reclame voor online kansspelen zorgt voor grote maatschappelijke en politieke onrust, gezien het risico van kansspelverslaving bij online kansspelen.

De Tweede Kamer heeft het kabinet met spoed verzocht verdere beperkende maatregelen te nemen. Bij de uitwerking en implementatie van de Wet Kansspelen op Afstand werden loterijen in toenemende mate over één kam geschoren met risicovolle kansspelen, met verstrekkende gevolgen. Zo zou de nieuwe waarschuwingstekst voor online kansspelen ‘Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+’ op alle uitingen van loterijen geplaatst moeten worden. 
 
De vermenging van loterijen en risicovolle kansspelen is onwenselijk. Het levert reputatierisico’s op voor goede doelen en druk op de afdracht uit loterijen aan goede doelen. Het is ook niet nodig: Onderzoek in opdracht van de Kansspelautoriteit heeft aangetoond dat loterijen nauwelijks verslavend zijn door de relatief lange tijd tussen inleg en uitkomst. Deze benadering strookt ook niet met het voornemen van het vorige kabinet om het risicoprofiel van kansspelen centraal te laten staan in toekomstig beleid.
 
Het Goede Doelen Platform heeft het belang van onderscheid tussen loterijen en risicovolle kansspelen breed onder de aandacht gebracht. Gelukkig vond dit pleidooi veel weerklank en heeft de Tweede Kamer op initiatief van de VVD twee moties aangenomen waarmee de positie van loterijen versterkt is:

  • motie d.d. 16 december verzoekt de regering in wet- en regelgeving die betrekking heeft op kansspelbeleid het onderscheid tussen risicovolle en risicoarme kansspelen te verankeren zodat de gevolgen voor risicoarme kansspelen worden meegewogen bij elke wijziging van kansspelbeleid, wet- en regelgeving, 
  • motie d.d. 10 februari verzoekt de regering, in de vorm van een wetswijziging, loterijen vanwege hun risicoarme spelaanbod toe te staan de huidige waarschuwende tekst te hanteren bij hun wervings- en reclameactiviteiten, de effecten hiervan te monitoren en de uitkomsten hiervan te betrekken bij de evaluatie van de Wet Kansspelen op afstand, 

Rudmer Heerema, woordvoerder kansspelen VVD: “Eindelijk komt er echt schot in het verschil tussen loterijen en risicovolle kansspelen. De grote clubactie, Jantje Beton of andere loterijen moeten we echt niet gaan lastigvallen met waarschuwingsteksten gericht op online kansspelen”.
 
De moties zijn van groot belang voor een duurzaam loterijstelsel. Het Goede Doelen Platform zal de uitvoering van de moties dan ook nauwlettend volgen.