Tom Oostrom heeft per 1 mei 2020 zitting genomen in de regiegroep van het Goede Doelen Platform. Tom Oostrom is sinds 2010 directeur van de Nierstichting.

Naast zijn lidmaatschap van het Goede Doelen Platform is hij ook actief in het bestuur van Goede Doelen Nederland, bij de stichting Aanwending Loterijgelden Nederland en hij is voorzitter van de Stichting Loterijacties Volksgezondheid. Tom Oostrom is bovendien lid van de topsector-adviesraad voor Life Science & Health en adviseert publiek-private organisaties en initiatieven die zich richten op volksgezondheid, zoals Medical Delta, TNO, Alles is Gezondheid en Jongeren op Gezond Gewicht.

Tom over het Goede Doelen Platform: “Het is belangrijk dat we als goede doelen onze krachten bundelen. Die samenwerking is cruciaal om de belangrijke loterijbijdrage te behouden voor maatschappelijke en wetenschappelijke initiatieven, juist in deze tijd van veranderende wet- en regelgeving die de financiering van Goede Doelen raakt. Zodat we ons met hart en ziel kunnen blijven inzetten voor onze goede doelen”.