Onderzoeksbureau KWINK groep heeft in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid de doorlichting van de beleidsregels voor niet-incidentele artikel 3 loterijen (GDL) geëvalueerd.

Het rapport is 31 mei naar de Tweede kamer verzonden. Kwink Groep pleit in zijn rapport ervoor om het ‘maatschappelijk karakter’ van het loterijstelsel te verankeren, binnen de mogelijkheden die het Europese recht biedt. Onderzoekers stellen dat “Bij toekomstige afwegingen moet naast de vastgestelde doelen van het kansspelbeleid het maatschappelijk belang van de afdrachten aan goede doelen telkens worden meegewogen, zodat eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving niet ten koste gaan van de bijdrage van loterijen aan het algemeen belang.” Het GDP is blij dat u in uw rapport een stevige lans breekt voor betere borging van het maatschappelijk belang van het loterijstelsel en roept een nieuw Kabinet op om hier snel werk van te maken.