Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het besluit om de waarschuwingstekst voor kansspelen aan te passen naar ‘Wat kost gokken jou? Stop op tijd’, waarbij deze tekst ook gaat gelden voor loterijen.

Dit besluit betekent dat op alle loten, waaronder de lootjes van Jantje Beton, KWF en de Zonnebloem deze alarmerende tekst komt te staan. Het besluit om een nieuwe waarschuwingstekst te ontwikkelen was onderdeel van het wetgevingsproces gericht op de ontwikkeling van wetgeving voor kansspelen op afstand en dus risicovolle kansspelen. In Nederland lijkt nu een patroon te ontstaan waarbij er bij de ontwikkeling van wet- en regelgeving geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen risicoarme loterijen en risicovolle (online) kansspelen. Het Goede Doelen Platform vindt dat dit gevaarlijk en onwenselijk is. Deze benadering strookt ook niet met het voornemen van het kabinet om het risicoprofiel van kansspelen centraal te laten staan in toekomstig beleid.