Het Liliane Fonds helpt kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden met medische en sociale revalidatie.

AAP zet zich in voor een betere toekomst voor exotische zoogdieren, zoals apen, wasberen en leeuwen. Helaas bevinden veel dieren zich nog in benarde situaties.

Verschil maken voor mensen in nood, dat is wat Artsen zonder Grenzen wil bereiken. Zij verleent medische hulp aan mensen die dit hard nodig hebben, maar niet krijgen.

Het Liliane Fonds helpt kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden met medische en sociale revalidatie.